//4 kategorie konkursowe

4 kategorie konkursowe

Tegoroczna edycja programu Grantowego LIS przewiduje 4 kategorie konkursowe. To wokół nich powinny się koncentrować Wasze projekty.

 • Kategoria 1: Ekologia – działania mające na celu:
 • poprawę, zachowanie i dbałość o stan środowiska naturalnego w miejscu, gdzie Wnioskodawca planuje projekt ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia wody, emisji CO2 oraz poprawienia sytuacji w zakresie recyklingu odpadów plastikowych;
 • wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat ekologii (m.in. poprzez inicjatywy, działania i programy edukacyjne).

 

 • Kategoria 2: Promocja zdrowia – działania mające na celu:
 • popularyzację zdrowego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia,
 • promowanie zdrowego odżywiania i prawidłowego nawodnienia,
 • promowanie aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia.

 

 • Kategoria 3: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – działania mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowisk sąsiedzkich w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie:
 • rozwijania dobra wspólnego (m.in. działania służące dobru wspólnemu lokalnej społeczności, mające na celu poprawę warunków życia społeczności, rozwój infrastruktury itd.)
 • promocji kultury i lokalnego dziedzictwa,
 • promocji walorów turystycznych,
 • dzielenie wspólnych zainteresowań.

 

 • Kategoria 4: Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej – działania mające na celu:
 • poprawę świadomości w zakresie bezpieczeństwa, poprzez działania edukacyjne i popularyzatorskie,
 • kształtowanie prawidłowych postaw związanych z bezpieczeństwem wśród mieszkańców gmin, na terenie których prowadzony jest Program Grantowy
 • poprawę bezpieczeństwa na terenie gmin Jeleśnia, Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka.