//Lis powraca!

Lis powraca!

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz oraz Węgierska Górka. Po sukcesie ubiegłorocznej pilotażowej edycji, firma Żywiec Zdrój S.A. rozpoczyna kolejną odsłonę programu grantowego. Nabór do „Lokalnych Inicjatyw Społecznych Żywiec Zdrój” rozpoczyna się 1 października w trzech gminach Żywiecczyzny – Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz oraz Węgierska Górka.

Znajome zasady
Najważniejsze zasady – prostota i dostępność programu pozostają bez zmian. O grant mogą starać się szkoły, organizacje pozarządowe, a nawet osoby fizyczne, które chcą realizować swoje pomysły na rzecz wspólnego dobra mieszkańców trzech wymienionych gmin. (W tym ostatnim przypadku konieczne będzie utworzenie nieformalnej grupy działania). Formalności zostały uproszczone do minimum. W większości przypadków wystarczy ze strony internetowej programu pobrać, wypełnić i wysłać pocztą lub mailem formularz zgłoszeniowy. Na każdym etapie składania wniosku można zasięgnąć konsultacji i uzyskać pomoc u organizatora programu. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej www.lis-zywiec-zdroj.pl. (O programie>dokumenty do pobrania).

Wyższa pula, wyższe granty
Wraz z powiększeniem zasięgu programu do trzech gmin, zwiększa się pula grantów. W tym roku do podziału będzie aż 150 tys. zł. Zwiększa się również maksymalna wysokość grantów na poszczególne projekty i może wynieść nawet 10 tys. zł. W tym roku wprowadzamy kolejną kategorię konkursową. O granty będzie można więc powalczyć w jednym z czterech priorytetów:

Ekologia – zachowanie i dbanie o stan środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zmierzających do ograniczenia zużycia wody, emisji CO2 oraz poprawy sytuacji w zakresie recyklingu odpadów plastikowych;

Promocja zdrowia – w szczególności popularyzacja zdrowego stylu życia

Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – czyli działania mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowisk sąsiedzkich w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie rozwijania dobra wspólnego

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin objętych programem grantowym.

Wyższe limity, nowe zasady punktacji
Nowością jest również podniesienie limitów na niektóre wydatki oraz możliwość sfinansowania kosztów własnych z tytułu zarządzania projektem. Ważną zmianą jest również uproszczenie punktacji stosowanej przy ocenianiu projektów. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia została obniżona z 60 do 30. Większy nacisk zostanie położony na promocję projektów. Wnioskodawcy planując swoje projekty, powinni natomiast pomyśleć o ich skutecznej promocji. W tym roku bowiem działania informacyjne związane z projektem będą punktowane znacznie wyżej niż w poprzedniej edycji.

Ruszamy 1 października
Nabór projektów ruszył 1 października i zgodnie z regulaminem potrwa do 19 listopada 2018. Później organizatorzy będą mieli ok. miesiąc na ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Wyniki zostaną ogłoszone na początku stycznia, zaś realizacja projektów powinna się rozpocząć jeszcze w lutym i potrwa – uwaga – aż do 15 września 2019. To oznacza znaczne wydłużenie czasu realizacji projektów z 4 do prawie 8 miesięcy. Na rozliczenie projektów i złożenie sprawozdań grantobiorcy będą mieli czas do połowy listopada. Więcej informacji na temat terminów znajdą Państwo w Regulaminie oraz w zakładce Harmonogram.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku, podczas pilotażowej edycji programu w gminie Jeleśnia o granty ubiegało aż 26 kandydatów. 17 z nich uzyskało dofinansowanie. Ich realizacja trwała do maja tego roku. Więcej informacji na temat projektów oraz samej edycji programu LIS znajdą Państwo w zakładce LIS 2017.